Wilma är läroanstaltens www-anslutning. Denna Wilma-licens ägs av Alkio-opisto, Jyväskylä.

Tyvärr användar vi inte Wilma på svenska.

Wilma 2.26.5 © 2000-2018 Visma